Πώς φορολογούνται αλλοδαπά trusts και ιδρύματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης αλλοδαπών εμπιστευμάτων (trusts) και ιδρυμάτων (foundations). Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1114/2017, το υπ. Οικονομικών έχει ρυθμίσει σε σημαντικό βαθμό τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη φορολόγηση στην Ελλάδα περιουσιακών στοιχείων που έχουν ανατεθεί σε trust ή έχουν μεταβιβαστεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής, και των εισοδημάτων που αποκτώνται στο πλαίσιο της εν λόγω διαχείρισης, προς όφελος των δικαιούχων του.
Το trust αποτελεί ιδιόμορφο καθεστώς διαχείρισης και εκκαθάρισης περιουσίας, όπου ο ιδρυτής του ( …
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο ->