Η Γερμανία ενέκρινε μέτρα – ορόσημο για το κλίμα

Το υπουργικό συμβούλιο της Γερμανίας ενέκρινε σήμερα τα μέτρα – ορόσημο για την προστασία του κλίματος, που έχουν στόχο τον περιορισμό της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.
Η έγκριση των μέτρων, τα οποία θα αποτελέσουν τον Νόμο για την Προστασία του Κλίματος, προέκυψαν μετά την επίλυση διαφορών μεταξύ των υπουργείων αναφορικά με την κλίμακά τους και προκειμένου να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων που ευθύνονται για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

«Η προστασία του περιβάλλοντος επιτέλους γίνεται με δεσμευτικούς κανόνες κι αυτό είναι πολύ καλ …
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο ->