Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά τροφής για τη σίτιση γουνοφόρων ζώων

Στις 28 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, «εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. (ΜΑΒΙΖ), κατόπιν σχετικής καταγγελίας του Α. Κ.», όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της επιτροπής.
Σύμφωνα με την εισήγηση, δεν στοιχειοθετείται επαρκώς παράβαση. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται: «Δεν στοιχειοθετείται, κατά νόμο, παράβαση του άρθρου 2 ν. 3959/2011 από τη ΜΑΒΙΖ και δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσ …
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο ->