ΚΕΠΕ: Γεωοπολιτικές εξελίξεις και μεταναστευτικό καθοριστικά για την οικονομία

Για το πρώτο εξάμηνο του 2020, προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,6%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών.
Αυτό προκύπτει από τις προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), αναφέρεται ότι ο μέσος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβ …
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο ->